Czarna wizja gospodarki 2009

Agencja ratingowa Fitch oczekuje, że w przyszłym roku PKB największych światowych mocarstw gospodarczych skurczy się o 0,8 proc. – najwięcej od czasów II wojny światowej.