Chudy deficyt na chude czasy. Ciąć, ciąć, ciąć wydatki!

Ekonomiści zalecają, by rząd – w razie niższych dochodów w związku z kryzysem – ciął wydatki, a nie zwiększał deficyt budżetowy. Musimy pokazać, że jako kraj jesteśmy wiarygodni.