Boni: projekt ustawy o emeryturach pomostowych to wynik dialogu

– Sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Boni powiedział w środę, że projekt ustawy o emeryturach pomostowych jest wynikiem otwartości rząd na dialog. Przypomniał, że w wyniku negocjacji zwiększono listę uprawnionych do wcześniejszych emerytur ze 130 do 250 tys. osób.