Boni: „Perspektywa 2030” to nie jest utopia

Rozmowa z dr. Michałem Boni, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów