Bardziej elastyczne zasady pomocy dla banków pod naciskiem Francji i Niemiec

Po naciskach Francji i Niemiec Komisja Europejska uelastyczniła w poniedziałek zasady pomocy dla sektora bankowego dotkniętego kryzysem finansowym. Pomoc będzie możliwa dla banków w dobrej kondycji, by zwiększyć ich możliwości udzielania kredytów.