Bank Światowy: Polska jedyna w regionie osiągnie wzrost