Balcerowicz: to nie jest kryzys kapitalizmu

Ci, którzy chcą zwalczać skutki kryzysu nakładając na gospodarkę nowe regulacje i ograniczenia, nie mają racji – mówił na konferencji Eurobuild b. wicepremier i b. szef NBP Leszek Balcerowicz. Jego zdaniem pierwsze jaskółki poprawy w gospodarce zobaczymy w 2010 r.