Azoty Tarnów czasowo wstrzymują produkcję chloru

Zakłady Azotowe Tarnowie SA od połowy tego miesiąca tymczasowo wstrzymują wytwarzanie chloru. Związane jest to z ograniczeniem rynkowego zapotrzebowania na ten produkt.