Audytorzy pod nadzorem

Powstaje Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), która będzie patrzeć na ręce biegłym rewidentom i firmom badającym sprawozdania finansowe