ARR: Od 2009 r. ruszy program pomocy dla b.plantatorów buraków cukrowych

Agencja Rynku Rolnego od I kwartału 2009 roku będzie przyjmowała wnioski o pomoc finansową dla plantatorów buraków cukrowych, którzy chcą przestawić się na inną produkcję.