ANR rzadko korzysta z prawa pierwokupu ziemi

Agencja Nieruchomości Rolnych rzadko korzysta z prawa pierwokupu ziemi. Zrobiła to jedynie w 540 przypadkach na 487 tys. umów kupna-sprzedaży, kupując 13 tys. ha o wartości 118 mln zł.