Analitycy: Problematyczna sytuacja fiskalna, cięcie stóp dopiero w czerwcu

Choć dane z gospodarki przemawiają za dalszym luzowaniem polityki pieniężnej, to – zdaniem analityków – Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie dokona w maju kolejnego cięcia stóp procentowych. Ich zdaniem, Rada uzna, że po głębokich cięciach w ostatnim czasie jeden miesiąc zwłoki nie zmieni drastycznie stanu gospodarki i spokojnie poczeka na czerwcową projekcję inflacji oraz dane o PKB za I kw. 2009 r. Niektórzy eksperci są też zdania, że na decyzję RPP będzie mieć też wpływ „problematyczna sytuacja fiskalna”.