Amadeusz Król u sterów AWR Wprost

Wydawca tygodnika „Wprost” ma nowy zarząd i radę nadzorczą.