Akcje Enei albo brak prądu

Związkowcy Enei grożą przerwami w dopływie prądu, jeśli załoga nie otrzyma akcji pracowniczych