5 listopada strajk w KGHM. Prezes: Spółka działa na granicy rentowności

5 listopada we wszystkich oddziałach KGHM Polska Miedź SA odbędzie się 24-godzinny strajk. Pracownicy KGHM w referendum zorganizowanym przez związki zawodowe poparli przeprowadzenie strajku.