38 mln zł unijnych pieniędzy na inwestycje MSP w Małopolsce

Około 38 mln zł dofinansowania ze środków unijnych otrzyma 76 małopolskich firm na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rozwojowych. Pieniądze te wygenerują inwestycje o łącznej wartości ponad 93 mln zł.