205 mld dolarów na program pomocy dla systemu bankowego

Rząd Szwecji ogłosił w poniedziałek program pomocy dla krajowego systemu bankowego, przewidujący udzielenie mu publicznych gwarancji finansowych w kwocie do 1,5 biliona koron (205 mld dolarów).