„GP”: W PKO BP nie będzie ułatwień przy kredytach

PKO BP jest gotów skorzystać z państwowych pieniędzy, by ożywić spadającą akcję kredytową – dowiedziała się „Gazeta Prawna”. Nie zamierza jednak zmieniać warunków przyznawania kredytów, a o tym, kto dostanie pieniądze, nadal będzie decydował rachunek ekonomiczny.